En ny verden starter her

Selvbo er en professionel virksomhed, der på et fagligt grundlag arbejder for at skabe skræddersyede boliger, til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).

Selvbo samarbejder primært med kommuner og socialpædagogiske institutioner, samt opholdssteder og familier, om at skabe den optimale boform for det enkelte menneske.

Telefon: 27 79 11 11

Information

 • Vi ønsker, at alle tager ansvar for eget liv, men anerkender at alle ikke har de samme forudsætninger.

 • Vi arbejder ud fra at give det enkelte menneske en følelse af selvstændighed, ved at lade den unge selv træffe sine egne valg i livet.

 • I Selvbo tror vi meget på fælles oplevelser, så vi tilbyder mange aktiviteter/oplevelser ude i samfundet.

 • Det kan være biograf, bowling, kanoture, årlige sommerferie, dyreparker og mange andre ting.

 • Vi tilbyder fælles aftensmad de fleste dage for at skabe et socialt trygt forum, hvor alle kan hygge, det har vi stor succes med.

 • I samarbejde med den enkelte, tilbyder vi, efter behov hjælp til, rengøring, indkøb, madlavning, økonomisk forståelse, uddannelse/jobsøgning med videre. Vi arbejder som et alternativt supplement til de øvrige tilbud, Selvbo står for en nytænkende og anderledes linje indenfor boligudvikling for unge med ASF.

 • Vi lægger vægten på arbejdet med at matche mennesket til boligen.

 • Selvbo er et § 107 tilbud, godkendt af Tilsyn Øst.

Målsætning

Vi vil skabe skræddersyede boliger for de mennesker med ASF, som ikke føler de passer ind i det offentlige system. Vi vil indgå i aktivt samspil, med andre der har en interesse i at højne fagligheden inden for ASF udvikling. Vores helt grundlæggende målsætning er, at alle mennesker har ret til at bestemme over eget liv.

Selvbos strategi er at opstille mål og muligheder for de mennesker som bor her. Vi vil sikre små trygge enheder med udgangspunkt i den enkeltes ønsker. Vores afsæt tages altid i individet og derfor har vi tre trin i vores visitationsværktøj inden for boligområdet.

De tre trin

 1. Den boligsøgende og evt. pårørende holder et møde med Selvbo, hvor spørgsmål om boligform besvares og drøftes. Vi tager en god debat om hvor meget tilsyn og støtte der er brug for, da dette ofte har indvirkning på mulighederne i valg af bolig.

 2. Kommunen og relevante medspillere inviteres med i processen omkring, hvordan denne bolig kan skræddersys. Der bliver afholdt et formelt møde hvor Selvbo, med den boligsøgende, evt. pårørende, samt fagpersoner og kommunen, drøfter perspektiverne i en selvstendig boligform.
  Selvbos vigtigste krav er, at mennesket har ret til frit at vælge livsstil og livsform.
 3. Alle de praktiske ting omkring flytning aftales imellem Selvbo og den nye lejer. Selvbo kan være en aktiv medspiller, når alle de praktiske samt socialt faglige ting skal arrangeres.

  For at undgå store problematikker omkring udlejer og lejer, bestræber Selvbo's boligudlejningsdel sig på at eje alle vores boliger selv. Dette giver total frihed til at indrette samt udvikle boligen.

Fokuspersoner

Peter Olsen

Peter Olsen

Tlf.: 27 79 11 50 - Email: Po@selvbo.dk (Sikker mail)

Jan Søndergård

Jan Søndergård

Tlf.: 27 79 11 51 - Email: Js@selvbo.dk (Sikker mail)

Morten Bøgelund

Morten Bøgelund

Tlf.: 27 79 11 52 - Email: Mb@selvbo.dk (Sikker mail)

Philip Kürstein

Philip Kürstein

Tlf.: 27 79 11 53 - Email: Pk@selvbo.dk (Sikker mail)

Birgitte Olsen

Birgitte Olsen

Tlf.: 27 79 11 54 - Email: Bo@selvbo.dk (Sikker mail)

Brian Nyholm

Brian Nyholm

Tlf.: 27 79 11 55 - Email: Bb@selvbo.dk (Sikker mail)

Malene Hansen

Malene Hansen

Tlf.: 27 79 11 56 - Email: Mh@selvbo.dk (Sikker mail)

Ulrik Moustrup

Ulrik Moustrup

Tlf.: 27 79 11 58 - Email: Um@selvbo.dk (Sikker mail)

Carsten Müthel

Carsten Müthel

Tlf.: 27 79 11 59 - Email: Cm@selvbo.dk (Sikker mail)

Phil O'conner

Phil O'conner

Vikar

Camilla Müthel

Camilla Müthel

Vikar

Gitte Gamborg Kristiansen

Gitte Gamborg Kristiansen

Vikar

Tim Nielsen

Tim Nielsen

Vikar

Prisliste

Selvbo er et § 107 botilbud.
Alle Selvbo´s priser er reguleret alt efter hvilken opgave der skal løftes.

Når vi udregner pris for Bo-tilbud, er det alt inklusiv, derfor kan prisen variere alt efter hvilken person der flytter ind. Der udarbejdes altid en pædagogisk handleplan, samarbejdsaftale, betalingsaftale samt en kontrakt. Endvidere vil der dagligt blive skrevet dagbog/kalender alt efter behov.

Lille støttebehov (Mdr.takst) 50.005 kr.
Alm. støttebehov (Mdr.takst) 67.991 kr.
Mellem støttebehov (Mdr.takst) 85.036 kr.
Kontakt


Kalundborgvej 39 A, 4200 Slagelse | Rådighedstelefon:
27 79 11 11


Ønsker du at sende os en sikker mail?
Så tryk her.